anekdotas Laukinių vakarų salūne…

šlykštusprastasnormalusgerassuper (2 balsų, vidurkis: 3.00)

Laukiniai vakarai. Apleistame miestelyje į salūną užeina senas kaubojus. O tame salūne būrys tvirtų kaubojų geria alų. Senasis kaubojus prieina prie baro ir užsisako stiklą viskio. Išgeria, padrąsėja, atsisuka į kaubojus ir pareiškia:
- Ei, kiaulės, aš jūsų motiną p**au!
Kaubojai nereaguoja. Senis išgeria dar vieną ir sako:
- Ei, jūs, aš jūsų motiną per užpakalį p**au!
Kaubojai nereaguoja. Senis geria toliau… Paskui vėl atsisuka į kaubojus ir sako:
- Ei, jūsų motina man čiulpė!
Kaubojai ir vėl nereaguoja.
Senis, jau visai girtas, bet geria toliau… Galų gale vėl pareiškia:
- Ei jūsų motina išviso yra kur**, ir pi**si ji su visais!
Tada vienas kaubojus atsistoja, prieina prie senio ir sako:
- Klausyk, tėti, eik namo – motina jau valgyt bus padariusi…

komentarų nėra »

anekdotas Kaubojus prerijose

šlykštusprastasnormalusgerassuper (3 balsų, vidurkis: 3.33)

Per prerijas šuoliuoja kaubojus ir pamato krūvą sidabro. Sustoja paimti ir pajunta prie smilkinio įremtą pistoletą. Kažkieno balsas liepia: “Nori paimti sidabrą – palik tokią pat krūvą mėšlo!” Kaubojus sutinka. Toliau nujojęs pamato krūvą  aukso. Vėl tas pats reikalavimas. Dar kiek nujojęs pamato aukso, sidabro ir deimantų krūvą. Kaubojus nusprendžia: “Nagi pamėginsiu – gal pavyks.” Atsitupia, stengiasi, staiga girdi: “Džonai, Džonai, pabusk, tu apsiteršei!”

komentarų nėra »