anekdotas 45 būdai prajuokinti

šlykštusprastasnormalusgerassuper (3 balsų, vidurkis: 3.00)

Keturiasdešimt penki būdai prajuokinti kitus.

Prieš keletą metų atlikau didelį turinio analizės projektą – ieškojau metodų, pasireiškiančių įvairiuose komiškuose tekstuose – anekdotuose, draminėse komedijose, trumpuose juokinguose pasakojimuose, romanuose ir visur, kur tik, mano manymu, būta humoro.. Priėjau išvados, kad egzistuoja keturiasdešimt penki metodai, randami visuose humoristinio pobūdžio darbuose. Jie, kaip bandau įrodyti, yra bet kokio humoro sudedamosios dalys. Galiu pademonstruoti, kaip jie veikia anekdotuose, kurie, kaip dažnai paaiškėja, yra gana sudėtingi tekstai, juose panaudota nemaža verčiančių juoktis metodų.

Norėčiau pabrėžti, kad atskiriu du dalykus – kodėl žmonės juokiasi ir kas verčia žmones juoktis. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. Niekas nežino, kodėl mes juokiamės, nors tūkstantmečius filosofai, psichologai, išminčiai ir įvairūs teoretikai bandė atsakyti į šį klausimą. Aristotelis, pavyzdžiui, teigė, kad mes juokiamės iš juokingų žmonių, o tai rodo, kad juoko priežastis yra pranašumas. Kiti filosofai manė, kad humoro esmę sudaro nesuderinamumas; mes tikimės vieno, o gauname visai ką kitą. Anekdotuose tai pasireiškia žodžių žaismu. Froidas ir daugelis kitų psichoanalitikų teigė, kad humoro pagrindą sudaro paslėpta agresija. Gregoris Batesonas ir jo pasekėjai ginčijo, kad humoras apima pažinimą ir kad humorą kuria įvairios komunikacijos plėtotės ir metakomunikacijos formos. Yra be galo daug teorijų, bandančių paaiškinti, kodėl žmonės juokiasi, tačiau nėra visuotinai priimto sutarimo, nors būtų galima teigti, kad dominuoja nesuderinamumo teorijos.

Aš palikau ,,Kodėl” teorijas kitiems ir sutelkiau dėmesį į tai, kas verčia žmones juoktis, skirdamas keturiasdešimt penkis humoro metodus. Jie išvardijami žemiau dviejose schemose. Pirmojoje jie pateikti pagal tai, ar technika grįsta Identiškumu, Kalba, Logika ar Vizualiniais dalykais. Aš išskyriau šias kategorijas po to, kai atradau keturiasdešimt penkis metodus. Pastebėjau, kad visi jie atitinka kaip tik tokią klasifikacijos sistemą. Antroji schema išvardija metodus abėcėlės tvarka. Dauguma žmonių gali suprasti, ką kiekvienas iš šių metodų reiškia. Reikėtų pastebėti, kad daugeliu atvejų metodus galima vartoti priešingai; pavyzdžiui, perdėjimas ir jo opozicija nutylėjimas.

Humoro metodai pagal kategorijas.

KALBA LOGIKA IDENTIŠKUMAS VEIKSMAS

Aliuzija Absurdas Prieš/Po Gaudynės

Pompastiškumas Atsitiktinumas Burleska- Grubaus humoro komedija

Apibrėžimas Analogija Karikatūra Greitis

Perdėjimas Katalogas Ekscentriškumas

Juokdariškumas Sutapimas Sutrikdymas

Įžeidimai Palyginimas Demonstravimas

Infantilizmas Nusivylimas Groteskiškumas

Ironija Nežinojimas Imitacija

Nesusipratimas Klaidos Įkūnijimas

Pažodiškumas Pakartojimas Mimika

Žodžių žaismas Atvirkštinumas Parodija

Sąmojis Griežtumo skalė

Pajuoka Tema ir Stereotipas

Sarkazmas Pakitimas

Satyra Demaskavimas

Humoro metodai pagal abėcėlę

1. Absurdas; 2. Aliuzija; 3. Analogija; 4. Apibrėžimas; 5. Atsitiktinumas; 6. Atvirkštinumas; 7. Burleska; 8. Demaskavimas; 9. Demonstravimas; 10. Ekscentriškumas; 11. Gaudynių scena; 12. Greitis; 13. Griežtumas; 14. Groteskiškumas; 15. Grubus humoras; 16. Įkūnijimas; 17. Imitacija; 18. Infantilizmas; 19. Ironija; 20. Įžeidimai; 21. Juokdariškumas; 22. Karikatūra; 23. Katalogas; 24. Klaidos; 25. Mimika; 26. Nesusipratimas; 27. Nežinojimas; 28. Nusivylimas; 29. Pajuoka; 30. Pakartojimas; 31. Palyginimas; 32. Parodija; 33. Pažodiškumas; 34. Perdėjimas; 35. Pompastiškumas; 36. Prieš/Po; 37. Sąmojis; 38. Sarkazmas; 39. Satyra; 40. Skalė, Dydis; 41. Stereotipai; 42. Sutapimas; 43. Sutrikdymas; 44. Tema/variacijos; 45. Žodžių žaismas.

Dabar panaudosiu šiuos metodus kai kurių anekdotų dekonstrukcijai. Norėčiau pasakyti, kad prieš išeidamas į pensiją nemažai metų mokiau komiškų situacijų rašymo San Francisco universitete. Aš paaiškindavau keturiasdešimt penkis metodus studentams ir prašydavau perskaityti mano knygą Komedijų rašymo menas, kurioje nagrinėjama, kaip dramaturgai naudojo šiuos metodus daugiau nei du tūkstantmečius.

Dekonstrukcijos pavyzdžiai

komentarų nėra »

Palikite komentarą :)

You must be logged in to post a comment.