Pateikiu keletą mano dekonstruotų anekdotų:

1. Žmogus skambina į Jerevano radiją ir klausia:

* Ar tiesa, kad draugas Goršinko loterijoje laimėjo 5000 rublių?

* Taip, – atsako Jerevano radijas, – bet tai buvo ne draugas Goršinko, o draugas Katajevas, ir tai buvo ne 5000 rublių, bet 10 000 rublių, ir jis juos ne išlošė loterijoje, bet pralošė.

Šiame anekdote dominuoja 6-asis metodas, atvirkštinumas. Jerevano radijas į klausimą atsako ,,taip”, tačiau apverčia kiekvieną klausimo dalį, net ir patį draugą Goršinko. Čia taip pat matomas ir 39-asis metodas, satyra. Šiuose anekdotuose apie Jerevano radiją jaučiama Rusijos politikos satyra. Vienas iš garsiausių Jerevano radijo anekdotų:

-Ar įmanomas socializmas Sacharoje?

-Taip, – atsako Jerevano radijas, – bet po penkmečio plano mums teks importuoti smėlį.

2. Džekas, valgydamas sugedusį sūrį pasakė,

Kaip Samsonas aš užmušiau tūkstančius;

Aš prisiekiu, pasakė Rodžeris, kad taip ir yra.

Ir su tuo pačiu ginklu taip pat.

Benjaminas Franklinas

Šis juokas yra pagrįstas 2-uoju numeriu, aliuzija. Pagal Bibliją Samsonas nužudė tūkstančius žmonių asilo žandikauliu. Taip pat randame ir 3-iąjį metodą, analogiją (Džeko žandikaulis ir asilo žandikaulis) ir 20-ąjį, įžeidimą. Reikėtų pasakyti, kad tik nedaugelis mano studentų sugebėjo nustatyti, kurie metodai dominuoja šiame eiliuotame tekste, kuris iš tikrųjų yra anekdotas.

3. Kodėl kvailys atsinešė kopėčias į pobūvį?

Jis sužinojo, kad namuose yra gėrimų. (išvertus pažodžiui – ,,kad gėrimai yra ant namo”)

Šis visai paprastas anekdotas yra grįstas 26-uoju metodu, nesusipratimu, ir 33-iuoju, pažodiškumu. Kvailys apibrėžiamas kaip kažko nežinantis žmogus, bet šiame tekste nežinojimas grindžiamas nesusipratimu ir pernelyg dideliu pasitikėjimu pažodine reikšme.

4. Vyras išvyksta atostogauti į Majamį. Po keturių dienų jis pastebi, kad visas kūnas, išskyrus lyties organą, įdegęs. Taigi kitą dieną anksti ryte jis nueina į nuošalią paplūdimio vietelę, nusirengia ir atsigula. Jis visas apsipila smėliu, palikdamas saulėje tik savo lyties organą. Dvi nedidukės pagyvenusios damos eina paplūdimiu ir viena jų pastebi lyties organą.

- Kai man buvo 20 metų, – sako ji, – aš jų siaubingai bijojau. Kai man buvo 40, man jų trūko. Kai suėjo 60, aš niekaip jų negalėjau prisivilioti … , o dabar jie paprasčiausiai auga paplūdimyje.

Šiame anekdote panaudota keletas metodų. Atpažįstame 10-ąjį metodą, ekscentriškumą. Vyras nori, kad visas jo kūnas, net ir lyties organas, būtų įdegęs. Taip pat 24-ąjį metodą, klaidas. Pagyvenusi dama klysta, manydama, kad lyties organai paprasčiausiai auga paplūdimyje. Be to, matome ir 9-ąjį metodą, demonstravimą – vyro seksualinio moters troškimo (ekshibicionizmas).

5. Jungtinės tautos paprašo grupę mokslininkų parašyti knygą apie dramblius. Štai kokios knygos buvo parašytos: prancūzai parašė ,,Dramblių meilės gyvenimas”, anglai – ,,Dramblys ir anglų socialinės klasės’, vokiečiai – ,,Trumpas įvadas apie dramblius penkiais tomais”, o žydai parašė ,,Drambliai ir žydų klausimas”.

Šiame anekdote dominuoja 41-asis metodas, stereotipai. Galima įžvelgti ir 44-ąjį, temą ir variacijas. Egzistuoja daug anekdotų, kuriuose stereotipų technika naudojama siekiant komiškų tikslų.

6. Ministras netikėtai anksti grįžta namo, užuodžia stiprų cigaro kvapą ir pamato žmoną nuogą lovoje. Jis pažvelgia pro langą ir pamato, kad nuo jų buto durų, rūkydamas cigarą, eina kunigas. Pavydo apimtas ministras pakelia šaldytuvą ir numeta jį tiesiai ant kunigo. Kunigas iš kartomiršta. Tada ministras apimtas sąžinės graužimo pats iššoka pro langą. Kitą akimirką ministras, kunigas ir rabinas atsiduria priešais angelą prie dangaus vartų.

-Kas atsitiko? – paklausė angelas kunigo.

o Aš ėjau iš namų ir šaldytuvas užkrito ant manęs. – atsakė kunigas.

o O tau? – paklausė angelas ministro.

o Aš numečiau šaldytuvą ant kunigo, bet po to blogai pasijutau ir nusižudžiau. – atsakė ministras.

o O tau? – paklausė angelas rabino.

o Čia ir papuoliau, – atsakė rabinas, – aš galvojau apie savo reikalus … rūkydamas cigarą šaldytuve …

Anekdotas prasideda 42-uoju metodu, sutapimu. Ministras atsitiktinai grįžta namo anksti, užuodžia cigaro kvapą ir pamato nuogą žmoną lovoje. Taip pat atpažįstame 24-ąjį metodą – klaidas. Ministras mano, kad cigaro kvapą paliko kunigas. Galiausiai randame 21-ąjį metodą, juokdariškumą – kai rabinas aiškina, kad jis tik galvojo apie savo reikalus, rūkydamas cigarą šaldytuve.

Testas humoro tyrėjams

Norėčiau pasiūlyti testą besidomintiems paprastų humoristinių tekstų dekonstrukcija. Žemiau išvardinti punktai yra pateikti prieš keletą metų vieno mano studento, ir jie pajuokia mokomuosius video:

Kūrybingas kentėjimas

Kaltė be sekso

Jūsų vaiko elgesio formavimas pasitelkus kaltės ir baimės jausmus

Kaip paversti kambarį garažu

Jūsų nekaltybės taisymas ir palaikymas

Uždirbau 100 dolerių iš nekilnojamojo turto

Plėšiko gidas po Amerikos miestus

Kūrybingas danties irimas

Aukštos kokybės pluošto seksas

Savęs realizavimas makrame pagalba

Kaip piešti genitalijas

Kaip įveikti abejones savimi, pasitelkus apsimetinėjimą ir pastangas pasipuikuoti

Kurie iš 45 humoro metodų naudojami šiuose video?

Išvados

Žinant metodus, naudojamus kuriant anekdotus ir kitus humoristinius tekstus, galima kurti savo humorą. Skirtingi žmonės pasirinks kitokius metodus, atitinkančius jų asmenybę ir temperamentą. Teorija, galima sakyti, yra kita praktikos pusė, ir humoro metodų supratimas leidžia mums suvokti, kaip anekdotai ir kiti humoristiniai tekstai funkcionuoja.

Galima matyti, kad net palyginti paprasti tekstai, pavyzdžiui, anekdotai, gali būti sudėtingi ir juose gali būti panaudoti net keli metodai. Šie metodai gali būti panaudoti ir sudėtingesniuose tekstuose: apsakymuose, romanuose, televizijos situacijų komedijose ir filmuose.

Iš anglų kalbos vertė Jurga Cibulskienė
komentarų nėra »

Palikite komentarą :)

You must be logged in to post a comment.